Rapporter, funktioner och användbara kodexempel

 

OBS att alla installationer skall göras i samarbete med OPAS-ansvarig.När du ser ett exempel på en rapport eller en funktion som du är intresserad av så tveka inte att säga till om installation. Ingen blir gladare än den tekniskt ansvarige.RAPPORTER OBS Installeras av OPAS-ansvarig

 

 

 

Ändra felaktiga hänvisningar till verkdatabasen Läs Change Work från Fine Arts 2009-02-22. Hämta funktionen från Fine Arts hemsida

 

Sök och Ersätt Läs Find / Replace Text från Fine Arts 2009-02-22
Hämta funktionen från Fine Arts hemsida

 

Adates Månadsammanställning ADATES_MonthCal_Week 2008-06-11

 

Adates Sammanställning för programrådet med notering ADATES_GSO_FIL36 2008-06-11

 

ADates Veckolista med notering ADATES_GSO_FIL35 2008-06-11

 

Aduties Rapport efter att SRAD-funktionen körts ADUTIES_ORCHESTRALIST 2007-12-01 se även länk på förstasidan

 

Aduties Excelrapport över frånvaro/närvaro ADUTIES_perdag_excel

2007-12-28

 

Stimrapporter Stimrapporter

 

Veckolistor GSO Veckolistor 2007-12-01

 

Veckolistor för programplanering GSO Programråd 2007-12-01

 

Listor över konsertmästare och konsertansvariga Jour

2007-12-01

 

Överlappande lokal eller projekt

Använd denna för att kolla dubbelbokningar aDates_overlaps_20071024

2007-10-24

 

Från Fine Arts 20 nya rapporter 2007, speciellt för biblioteket

 

*******************************************************

FUNKTIONER OBS Installeras av OPAS-ansvarig


Från Fine Arts

 

*******************************************************

Export Lokalt för varje användare. Får installeras på egen hand !

Sparade exporter från Fine Arts 15 nya från december 2007

 

*******************************************************

Sökningar Lokalt för varje användare. Får installeras på egen hand !

Sparade sökningar från Fine Arts 25 nya från december 2007

 

*******************************************************

 

För systemansvarig:

 

Installera en rapport på följande sätt

 

* skapa en tillfällig mapp på din hårddisk

* packa upp de tre filerna i den mappen

* namnge de tre filerna på det sätt som du vill (exakt samma namn på filerna, förutom filändelsen)

* kopiera in de tre filerna i målmapp \REPORT_ART_CUSTOMIZE\

* gå in i OPAS, välj menyn rapporter. Leta där upp rapporten som du kopierat in och ändra till de namn som du själv valde ovan. 

Lathundar - Klicka Här

 

Kodexempel och Tips och trix.