Aduities_perdag_excel

Aduties_Perdag_excel(2008-12-28)

 

Rapport över tjänster

 

Klicka i "only allocated time periods" = only days, weeks, projects ... för att få excelrader utan nollvärden

 

PDF-exmpel

 

Rapportfiler packeterade

 

ZIP
Kopiera rapportfilerna till REPORT