Aduities_orchestralist4. Rapportförslag.

Aduties_Orchestralist4

 

Rapport över tjänster

Användes efter att funktionen SRAD_duties körts

 

PDF-exmpel

 

Tre rapportfiler packeterade: ARS REP och RTF-filerna

 

ZIP RAR
Kopiera in de tre rapportfilerna REPORT_ART_CUSTOMIZE