Veckolistor för programråd

Programråd

 

Rapport över tjänster

Användes efter att funktionen SRAD_duties körts

 

PDF-exmpel

 

Tre rapportfiler packeterade: ARS REP och RTF-filerna

 

Programråd_ZIP


Kopiera in de tre rapportfilerna REPORT_ART_CUSTOMIZE