Kopiera program från en konsertdag till en annan konsertdag

Kopiera program från en konsertdag till en annan konsertdag (eller repetition)

 

Här är det en del att tänka på……….

 

När du skapar ett konsertprogram så hämtas verken från verkdatabasen. Fil: VERK
En kopia skapas som används i konsertprogrammmet Fil PROGRAM_VERK

 

Fördelen med att en kopia skapas att man där kan ha olika uppgifter för olika konserter. Till exempel olika besättning eller fylla i den speltid som var på jusi den konserten.

 

OBS !
Titel 1 kopieras inte utan Titel ett är länkad från verket. Om man vill ändra titeln så måste det göras på verket.
Titel 2 kan ändras så att det passar för proglamblad mm.

 

GSO¨s användning av titlar:

 

Titel 1  engelsk titel
Titel 2 svensk titel anpssadtill programblad mm
Titel 3 internt för notbiblioteket (originaltitel)

 

Nu till kopiering av ett program.

 

Metod 1. Konsertprogrammet är klart och man skall lägga till en repetition
Gä in på på konserthändelsen och skapa en ny kopia. Du får då med dig programmet och ändra bara konserttiden till aktuell repdag och reptid.

 

Skulle du senare ändra i programmet så sparar du bara till relaterade uppgifter så får du med dig ändringarna även till repetitionerna.

 

Skulle det bli strul med att repet inte blir lika med konserten så följ metod 3 nedan.

 

RELATERADE UPPGIFTER = SAMMA PROJEKTUMMER UNDER SAMMA SÄSONG

 

Metod 2. Välj ut alla rep och genrep (allt utom det program som är rätt) Kör funktionen ”Append to program”. Vill du ersätta programmet med det rätta så svara ja på frågan vill du ersätta program, annars läggs det till efter befintligt program.

 

Metod 3. Om du har alla verk på rep och program rätt men besättning eller speltid är fel på några så kan du uppdatera snabbt från verken på följande sätt. Gå in på huvudmenyn och välj Händelser-Verk och välj ut projektet (eller dag eller vad som önskas) som du vill uppdatera fån verken. Välj funktionen ”Uppdater från verk”