Byte av projektnummer på händelser

Byte av projektnummer

 

Om det projektnummer som du använder endast används i det projekt som skall ändras så kan du gå in på händelsen och där klicka på projektknappen och redigera projektnumret till det du önskar.Detta förutsätter att du ändrar till ett projektnummer som inte redan finns. Exempelvideo

 

Skulle du vilja byta till ett annat projektnummer som redan finns så tar du fram de händelser som du vill ändra projektnummer på och klickar på knappen ”funktioner”. Där finns en funktion för byte av projektnummer. Klicka på den funktionen och följ instruktionerna så byter du lätt projektnummer.

 

Skulle du inte byta projektnummer till något nummer som inte finns så skapa bara först ett nytt projekt och byt sedan enligt metoden ovan.