Projektnummer GSO Uppbyggnad

Projektnummer GSO

 

År 2007 vecka 40 projektnummer 27040

År 2008 vecka 40 projektnummer 28040

År 2009 vecka 40 projektnummer 29040

År 2010 vecka 40 projektnummer 10040

År 2011 vecka 40 projektnummer 11040

osv

 

tredje siffran visar typ av konsert

 

0 = ordinarie konsert GSO

1 = ordinarie konsert GSO

2 = piano

3 = populär

4 = lunchkonsert

5 = jazz-fikastråk

6 = barnkonserter

7 = kammarkonsert

8 = gästspel av andra orkestrar

9 = turné