Nu är det första OPAS-mötet i Norge avslutat.
Väldigt trevligt och matnyttigt.
Tack för väldigt fina arrangemang både i sammanträdesrummet i konsertlokalen (Gurre-Lieder) och inte minst på trevliga restauranger  !

Lite kortfattat vad vi gjorde: 

Deltagare denna gång var GSO, Bergensorkestern och Sveriges Radioorkester.

Vi diskuterade arbetet i programrådet där Bergen önskar friare möjlighet att skriva kommentarer för varje vecka. Alltså att inte lägga in ett detaljerat program förrän det är relativt fastställt. Något vi har varit inne på tidigare, men nu hittade vi en lösning. Vi hade kontakt både med Hubert Woelbitsch (”OPAS-skaparen”) och Tom Gaitens (”OPAS-gurun i USA” ).

Notering i fri form förs nu in på respektive projekt.

Två rapporter finns för att få ut noteringarna på papper. (från fönstret händelser)
Sammanställning programråd med Notering (motsvarar nuvarande programrådsrapport med tillägg av noteringen)
Veckolista med Notering (mer detaljerad rapport – på samma sätt som vanliga veckolistan, med tillägg av noteringen)

En helt ny rapport finns med en översiktlig månadssammanställning.
Välj en månad eller längre period (också i händelsefönstret) och skriv ut rapporten: Kalender - GSO
Kalendern kan utvecklas vidare om ni tycker att grunden är bra. (Jag är mer positiv än Lina…….)

Även de andra rapporterna förfinar Peter, Lina och jag. (Kommentar till götborgarna….   Hjälp av Gunnar är önskvärt, jag har några funderingar men tar det med Gunnar direkt.)

Under tiden som vi var i Bergen så fick Peter Carlsson inspiration i USA på MOLA-mötet. En rapport som Peter använde vid senaste GSO-konserten (Slottsskogen) ger en utmärkt sammanställning för besättning och spelordning på en konsert -  Projektöversikt GSO

Vi hade uppe mycket annat till diskussion men ovanstående är det som är mest användbart för oss.

Om Morgan samtycker så har jag följande preliminära förslag.

Nästa OPAS-möte blir antingen här i Göteborg eller i Helsingborg, ev även med Oslofilharmonin och Stavanger. Malmösymfonikerna har ännu inte kommit till skott med OPAS men är nog på gång (?).

Mötet förslagsvis i november. Ole Tobias tar kontakt med Oslo och Stavanger.