OPASTRÄFF Måndag tisdag, 19-20 april 2010

Stockholm

Kom med förslag på aktiviteter!

Kanske vi kan få en av OPAS-utbildarna från Tyskland på besök? Stefen Killenberg kommer på tisdagen.

Jag tycker att det skulle vara intressant att se på hur grupper i adressboken skulle kunna användas effektivt. Varför finns möjlighet att anpassa varje typ av adressbok i version 9?

 

/Arne