Anpassningar av fönster i version 9

Turné

GSO JPEG