Anpassningar av fönster i version 9

Adressbok

Det verkar som om man anpassar en adressbok så sparas det till alla adressböcker eller rättare sagt så har alla adressböcker samma mall.

GSO JPEG_FLIK 1 JPEG_FLIK_2